kindben

Med tiden förlorar ansiktet både fettvävnad och benmassa, så att kinden kan bli mer platt och insjunken. Den hängande huden ger upphov till nasolabiavecken samt hängande hud kring käkpartiet.

Filler kan återskapa förlorad volym och skapa form och definition av kindbenen med dramatiskt men ändå naturligt resultat. Huden över kindbenen slätas ut, blir jämnare och får mer lyster. Nasolabiaveckan kan slätas ut något, hela ansiktet får ett lyft och även fina linjer under ögonen kan slätas ut.

Behandlingstid: 30 min

Resultat syns: Direkt och slutresultat efter 1 vecka

Resultat varar: 12-18 mån


Pris: 2 400 :- / ml

En vanlig behandling: 2 ml

Komplikationer och Risker:

× Tillfällig svullnad och rodnad som går ner inom några dagar. En del får blåmärke vid injektionsställena som är synliga i några dagar innan de bleknar.

× Infektion är ovanligt och undviks genom noggrann hygien innan, under och efter behandlingen.

× Om filler injiceras i för stor mängd nära eller inuti en artär så att blodflödet till kringliggande vävnad stoppas, kan det potentiellt leda till vävnadsdöd i området. Detta är en högst ovanlig komplikation, som undviks genom att behandlaren har utbildning i både anatomi och säker injektionsteknik. På kliniken finns alltid beredskap för sådan akut händelse, och Hyalase kan injiceras för att lösa upp filler.

Inför behandling:

× Du får inte vara gravid eller amma.

× Du får inte ha pågående infektion med feber eller infektion i huden/herpes vid behandlingstillfället.

× Undvik ASA och NSAID-preparat t.ex Treo, Ipren, Naproxen en vecka innan behandling då de har en något blodförtunnande effekt. Tar du Omega3 så undvik det två veckor innan.

× Rådgör med din behandlande läkare inför behandling om du har några sjukdomar eller medicinerar med blodförtunnande läkemedel/har någon sjukdom som gör att du är lättblödande.